KOMMUNSTYRELSEN

Avfallshantering

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Renhållningen i Markaryds kommun utför hushållshämtning samt anvisar plats där avfall kan lämnas. All insamling av hushållsavfall sker för närvarande av Södra Smålands Avfall och Miljö.

Vad kan vi lova

* att hämtning av hushållsavfall sker genom entreprenörens försorg på utsatt veckodag i enlighet med överenskommet intervall och vald behållare
* att hämtningsförändringar - exempelvis vid helger - godkänns av Markaryds kommun och annonseras en vecka innan förändringen träder i kraft på kommunens hemsida
* att det är möjligt att kontakta entreprenören per e-post,fax eller telefon varje arbetsdag mellan kl. 08.00 - 16.00

Kompensation

Om hushållsavfallet inte avhämtas på utsatt dag eller i enlighet med överenskommet intervall skall abonnenten ersättas med 100 kr/dag i förseningsavgift intill dess hämtning har skett (dock längst 14 dagars total kompensation/avvikelse). Kompensationen dras på dras av på kommande renhållningsfaktura.

Vad förväntar vi oss av dig

Avfallshantering
* att ditt avfall förpackas och sorteras enligt "Föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun."
* att du som kund begär kompensation.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01