KOMMUNSTYRELSEN

Vatten och avlopp

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

* att till våra kunder leverera dricksvatten samt omhänderta spill- och dagvatten.

Vad kan vi lova

* att vid störningar informera allmänheten i tillräcklig omfattning
* att vid längre avbrott i vattenleveansen än 3 timmar mellan klockan 07.00 och 19.00, på grund av driftsstörning på kommunens anläggning, anvisa vatten inom 500 meters avstånd
* att påbörja åtgärder för stopp i avlopp i kommunens anläggning inom 3 timmar

Kompensation

Om vi inte lever upp till vad vi lovar finns det möjlighet till en ekonomisk kompensation om 500 kronor. Kompensationen dras av på kommande vatten- och avloppsfaktura.

Vad förväntar vi oss av dig

* att du inte förorsakar avloppsstopp eller häller skadliga ämnen i avloppet
* att du som kund begär kompensation.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 15

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01