SOCIALNÄMNDEN

Trygghet

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Som invånare i Markaryds kommun ska du kunna känna trygghet i ditt hem under olika skeden i ditt liv.

För att du ska känna dig trygg i ditt hem kan du ansöka om ett trygghetslarm. Har du fyllt 75 år har du rätt till trygghetslarm efter skriftlig ansökan till biståndshandläggaren.
Trygghetslarmet installeras av personal i ditt hem och via larmet kommer du i kontakt med personal.

Vad kan vi lova

När du larmar tar personalen kontakt med dig inom 2 minuter (ordinärt boende). Får vi ingen kontakt med dig kommer personal hem till dig inom 30 minuter, dygnet runt.

Kompensation

Besvaras inte ett larm i enlighet med utfästelse kompenserar vi dig med en blomstercheck.

Du har dessutom rätt till en förklaring till varför garantin inte har hållits samt en skriftlig ursäkt för det inträffade.

Vad förväntar vi oss av dig

Vid installation av trygghetslarm lämnar du en nyckel till din bostad. Du ska kunna tillgodogöra dig kunskap om hur larmet fungerar och hur man använder det.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 00

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01