SOCIALNÄMNDEN

Värdighet och gott bemötande

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Personal inom socialnämndens verksamheter har ett respektfullt och värdigt bemötande. För att vården och omsorgen skall fungera väl krävs ett gott samarbete mellan personalen och den enskilde som bygger på ömsesidig respekt. Den enskilde upplever att man blir bekräftad och lyssnad på i mötet med personalen.

Vad kan vi lova

Vi lovar 100 % tillgänglighet. Vi definierar tillgänglighet: när vi inte kan svara använder vi bokningssystem eller hänvisning vid frånvaro så ni får möjlighet att lämna meddelande så att vi kan kontakta dig.

Kompensation

Klarar vi inte att hålla detta lovar vi att senast nästa vardag kontakta dig och ge dig en förklaring samt en skriftlig ursäkt för det inträffade.

Vad förväntar vi oss av dig

Att du kontaktar socialförvaltningen omgående när du upplever att du ej bemötts med respekt eller värdighet från vår personal. Vi förväntar oss att du kommer på ett erbjudet personligt möte. Att du lämnar kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 00

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01