UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Bibliotek

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Markaryds kommun bedriver biblioteksverksamhet i Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd samt i Hinneryd där vi har ett obemannat bibliotek med begränsad service. Biblioteket utgör en naturlig mötesplats för alla med ett varierat utbud av olika media. Samverkan sker med vårdnadshavare, BVC och förskola/skola för att stimulera barns språk och läsning. Service i form av ”Boken kommer” ges till de som inte själva har möjlighet att besöka biblioteket.

Vad kan vi lova

- Alla har möjlighet att lämna förslag på medieinköp. Besked om inköp lämnas inom 5 arbetsdagar.
- Återlämning av media är möjlig dygnet runt via bokinkast.
- Vi erbjuder möjlighet att använda dator. Vi garanterar detta om datorn bokas dagen innan.

Kompensation

Du erhåller en bok/media, utvald av oss inom 10 dagar om vi ej uppfyller våra tjänstegarantier.

Vad förväntar vi oss av dig

Du visar hänsyn till andra besökare i biblioteket.
Du återlämnar vad du lånat till det datum som står på ditt kvitto.
Du är ute i god tid om du önskar litteratur till visst datum.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 08

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01