KOMMUNSTYRELSEN

Planbesked

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. I planbeskedet ska det stå om det kommer att inledas en planläggning och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Om det inte ska göras en planläggning ska orsaken till det framgå.

Vad kan vi lova

Du får planbesked senast två månader efter det att en komplett ansökan är inlämnad. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.
Snabb och rationell handläggning.
Sakligt och positivt bemötande

Kompensation

Om du inte fått planbeskedet inom två månader ger vi dig tio procents avdrag på avgiften.

Vad förväntar vi oss av dig

Att du lämnat in en komplett ansökan.
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden och en karta över området.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-72059

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 19-01-01