UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kultur- och fritidsenheten

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Enheten ansvarar för service till föreningslivet, handläggning av föreningsbidrag, kommunens sport- och fritidsanläggningar, Markaryds kulturhus samt en rad olika kulturarrangemang.

En väsentlig del av verksamheten utgör uthyrning av kommunala lokaler avseende såväl sammanträde som idrott- och kulturverksamhet.

Vad kan vi lova

Önskemål om lokalbokning besvaras inom tre arbetsdagar. Frågor gällande eventuella extra insatser beträffande vaktmästeri och prisuppgifter skall tydliggöras vid bokning av större arrangemang.

Kompensation

Om tjänstegarantin inte infrias debiteras hyresgästen endast halv lokalhyra eller erhåller som högst 200 kronor i rabatt för den efterfrågade förhyrningen.

Vad förväntar vi oss av dig

Att hyrd lokal är iordningställd enligt överenskommelse och att eventuella störningsmoment rapporteras till bokningsansvarig.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 08

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01