UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Badverksamhet

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Markaryds kommun bedriver badverksamhet i Hannabadet i Markaryd och på Strömsnäsbadet i Strömsnäsbruk. Strömsnäsbadet är öppet under sommarlovet och under denna tid är Hannabadet stängt.

Vad kan vi lova

Rent vatten med noggrann och regelbunden kontroll av vattenkvalitén i alla bassänger. Provtagning utförs av utbildad personal.
Alltid utbildad badvakt i tjänst under öppettider för allmänheten.

Kompensation

Om vi inte lever upp till våra löften kompenseras du med två fria entréer.

Vad förväntar vi oss av dig

Att du respekterar våra anslagna regler.
Att du använder badkläder i gemensamma utrymmen.
Att du respekterar våra öppettider.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 08

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01