KOMMUNSTYRELSEN

Företagsetablering/nyföretagande

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Markaryds kommun arbetar aktivt för att öka företagandet i kommun genom att arbeta för företagsetableringar och starta-eget verksamhet. Kommunens roll i utvecklingen av näringslivet är att verka för ett gott företagsklimat för befintliga, nyetablerade och nystartade företag. Därför värnar vi om våra företag, och strävar efter att det ska vara lätt att vara företagare i Markaryds kommun!

Vad kan vi lova

Vid förfrågningar inom området företagsetablering/nyföretagande skall svar erhållas senast inom två dagar. Förfrågan ska inom två dagar ha tagits upp med kommun-styrelsens ordförande, kommunchefen, näringslivsansvarig eller ordförande/VD för MIBAB vad gäller företagsetablering.

För starta-eget skall senast inom 5 dagar svar erhållas från ansvarig för Starta-eget verksamheten.

Snabb och rationell handläggning

Sakligt och positivt bemötande

Kompensation

Om inte garantin hålls har du rätt till en förklaring av varför garantin inte hållits samt en ursäkt för det inträffade.

Vad förväntar vi oss av dig

Att Du uppger var vi kan nå Dig på enklaste sätt.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

Du kan ringa
Verksamhetsansvarig på telefon
0433-720 23

Växeln, kommunhuset på telefon
0433-720 00

Du kan skriva brev
Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Du kan skicka epost
ks@markaryd.se

Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”

www.markaryd.se


Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar

Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarantin

Gäller fr o m 2019-01-01